Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Közelgő programjaink

Beiratkozás


Várjuk leendő kis ovisainkat!

Fenntartói közlemény.
434449909_932013478625742_9032548708492241940_n-pdf

Nyári szünet

Óvódánk nyári leállása

 Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy intézményünk nyári leállása 2024.06.24-től 2024.07.21-ig tart, amely időszak alatt óvódánk zárva tart.
Kérjük a szülőket, hogy gyermekek napközbeni felügyeletét valamilyen más módon oldják meg!
Természetesen a gyermekek elhelyezése másik óvodában megoldható. Nyári ügyeleti igényeiket az óvodapedagógusoknál jelezni szíveskedjenek!
Együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:
Tóth-Jakab Judit
igazgatóhelyettes

Étkezési térítési díj kedvezmények

Étkezési térítési díj kedvezmények

2015. szeptember 01-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a szülő az alábbi jogcímeken veheti igénybe gyermeke után a 100%-os normatív kedvezményt, azaz az óvoda ingyenes étkezést biztosít, ha a gyermek:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos,
  • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • családjában három vagy több gyermekeket nevelnek
  • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
  • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz a nettó összegének 130%-át.

A normatív kedvezmény igénybevételéhez a szülőnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerint nyilatkozatot kell benyújtania az intézményvezető felé. Igényüket az óvodatitkárnak kell jelezni, aki biztosítja a benyújtáshoz szükséges nyomtatványt. A normatív kedvezmény iránti igény - kivéve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt - a nyilatkozat megtételét követő hónap első napjától kerül érvényesítésre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a normatív kedvezmény a határozat kiadásának kezdő napjától érvényes.

Az igazolásokat, a nyilatkozatokat és kérelmeket az óvodavezetőnek kell benyújtani. Az étkezési térítési díjkedvezményre jogosító iratok lejárati határidejének figyelemmel kísérése a szülő feladata.

Vissza